Chris Aalbers snapt het niet maar heeft toch gelijk

Aalbers

Chris Aalberts (foto van Yournalism)

Ondanks dat het Thierry Baudets “Forum voor Democratie” volgens Chris Aalbers niet lukt om een “geaccepteerd podium te worden” blijft hij de bijeenkomsten wel trouw verslaan. En dat hij nu juist bij een verslag van een presentatie van Joost Niemöller over zijn boek “De verschrikkelijke Janmaat” opschrijft dat “gevestigde namen massaal wegblijven” toont aan dat hij niet wezenlijk geïnteresseerd is in wat daar gebeurt. Hij tekent vooral de sfeer en heeft het over de reaguurders, de persoonlijke kwaliteiten van het dienstdoend personeel en of meneer zelf al of niet aanwezig is.

Als hij had opgelet (en misschien ook het betreffende boek had gelezen) dan had hij kunnen leren dat dit wegblijven misschien geen desinteresse is maar onderdeel van een sinds Janmaat bestaande isolatie-“strategie” waarmee die gevestigde namen ongewenste meningen buiten de deur houden. En uiteindelijk door demoniseren, niet ingrijpen en niet afkeuren de uitoefening van linkse terreur feitelijk faciliteren. Wat dat betreft is eerder enige bewondering voor Thierry (en Joost Niemöller) op zijn plaats die hun nek uitsteken en er toch geregeld in slagen om tot de MSM door te dringen, Baudet ook internationaal. De vraag die dan gesteld moet worden of dat voor wat Baudet betreft niet juist lukt omdat hij gezien wordt als een ongevaarlijke fotogenieke en enigszins amusante clown. Lees verder →

Pauw, zet die knop om!

Louwrier - seinhuis Gdm)Naarmate de oorlog voortschrijdt wordt het verraad der intellectuelen steeds duidelijker en harder. Het kan niet anders dan dat daar op den duur met fysieke actie op gereageerd gaat worden. Ik heb het over een met grote waarschijnlijkheid optredend verschijnsel en doe geen oproep om die weg te volgen. Ik doe daarom een oproep aan Pauw om te voorkomen dat het zover komt. “Pauw” staat daarbij voor een heel leger aan redacteuren, journalisten en presentatoren en uiteindelijk ook politici en “belangenbehartigers”, die alles in het werk stellen om te voorkomen dat men op het idee zou komen dat wij structureel worden aangevallen door een grote, goed gefinancierde en georganiseerde macht die het slechtste met ons voorheeft. “Ons” is daarbij niet de natie Nederland maar het “Vrije Westen” en meer in het bijzonder West- Europa.

Ik ga dat allemaal niet precies benoemen. Er zijn inmiddels hele boeken over geschreven die dat heel goed doen. Ik volsta met op te merken dat het “structureel aanvallen” niet op een klassieke wijze gebeurt met gewapende legers die aan onze grenzen staan maar op een veel indirectere en geniepiger wijze, die we met een modern woord “stealth” zouden kunnen noemen. Terreur is daar een vast onderdeel van.

Is het overdreven om te stellen dat mensen die ons pogen in slaap te sussen, “gerust te stellen”, door te ontkennen dat er een vijand bestaat verraders te noemen? Ik denk van niet. In een eerder stuk schreef ik: “De EU is een hoer die met de benen wijd ligt om genomen te worden” en dat geeft de zaak goed weer. Het bestrijden begint met het (h)erkennen van de vijand.

 

Het gaat om de kwaliteit

spreading_poison_by_stormy_c-d3gr6l1Spreading Poison by Stormy-C

Vluchtelingenvrienden proberen vaak het aantal te bagatelliseren: “Nou en wat is dat nu helemaal, een paar miljoen mensen op die slinkende en vergrijzende bevolking van de EU?” Als ik die redenering op de luchtkwaliteit zou toepassen zou de wereld te klein zijn: “Wat is dat nou die paar fijnstofdeeltjes op een miljoenmiljard luchtdeeltjes?” Nee, omdat een zeer gering aantal mensen de kleine kans loopt iets korter te leven schoppen we een wereldmerk onderuit. Bah! En dit kost waarschijnlijk aan ellende meer levensjaren dan die verbeterde luchtkwaliteit ooit kan opleveren. Lees verder →

De kracht van Het Woord

aangespoeld

Aylan verdronk terwijl moeder een biertje ging kopen.

“Een beeld zegt meer dan duizend woorden.”

*Fout*

Een beeld zegt niets. Een beeld werkt op onze emoties en inderdaad, dat kunnen woorden maar beperkt. Maar het is het onderschrift of de context die uiteindelijk iets zegt. Zoals uit mijn zelf bedachte onderschrift onder dit iconische beeld duidelijk blijkt. De emotie, die door het beeld wordt opgewekt wordt gericht op een politiek, maatschappelijk gewenst doel. En dat gaat alleen met woorden of met symbolische manipulatie: het invoegen in een rij beelden die reeds een iconische betekenis hebben. Zo werkt reclame. Zo werkte Goebbles. Zo werkt Disney. Zo werkt de katholieke kerk. Zo krijgt het beeld betekenis. Deze beeldtaal werkt direct op het gevoel en passeert het verstand. Een ander belangrijk onderdeel van het manipuleren is de selectie. Een foto van een demonstratie met een heleboel mensen en er bij zetten dat er 10.000 waren terwijl zo ongeveer alle aanwezigen op de foto stonden. Joost Niemöller geeft daar op zijn blog vaak voorbeelden van. Bijvoorbeeld: Immigrantenvideo: Allah Akbar gillende moslims stromen Europa binnen. Kijk dan! Tenzij men zich bewust verzet tegen deze manipulatie schakelt het de kritische vermogens uit. Lees verder →

Amsterdamrant #1

I-Amsterdam-stick

Er is veel mis in en met Amsterdam en dagelijks zijn daarover ergernisverwekkende berichten te lezen. Ieder bericht met een apart blog eren is te veel van het goede dus ik probeer het eens zo. Onregelmatig verschijnend. In mijn laatste blog Toeristen zijn net migranten had ik al over het onderwerp toerisme uitgepakt. Dat zal hier nog regelmatig terugkomen.

“Gesprongen waterleiding”

Het is niet specifiek Amsterdams, maar ja het gebeurde in Buitenveldert: Een hoofdtransportleiding van de waterleiding vernield door een of andere klungel in een of andere shovel. Een gat zo groot dat er een auto in verdween. En dat dan verhullen met “gesprongen waterleiding”. Niet alleen het Parool hoor, feitelijk overal, behalve nu.nl waar het dan wel niet in de kop stond maar tenminste ergens te lezen was. Dit is schering en inslag. Menselijke (ontwerp) fouten worden verhuld als “storing”, “gesprongen”, “kortsluiting”. En we krijgen vrijwel nooit te horen hoe het echt zat en wie er fout was. Zelfs bij zo’n overduidelijke faal als het inhijsen van een brugdek in Alphen probeert men dat. De journalistieke wil (of capaciteit) om dit soort falen echt uit te zoeken ontbreekt meestal. Waarmee de journalistiek haar kritische functie verliest. Lees verder →

Toeristen zijn net migranten

I-Amsterdam-stickIn een rant in het Parool vindt Theodor Holman dat men niet mag klagen dat er te veel toeristen zijn in Amsterdam. Hij woont zelf in een vrij rustige nette buurt en straat en hoeft alleen maar kniediep door de toeristen (en dagjesmensen) te waden als hij per ongeluk langs museum of Dam komt. Volgens mij fietst hij weinig of niet. En ik vermoed dat hij de vele en steeds drukker wordende “evenementen” niet opzoekt. Het is helaas de voortzetting van de dalende lijn waarin wat er buiten zijn kringetje gebeurt hem minder interesseert. Een poging om hem op Twitter tot enige rede te brengen liep uit op de uitspraak dat ik zeur. Een Holman heeft altijd gelijk, en zo niet dan toch. Een ander die zich er mee bemoeide beweerde dat ik de “vrije keuze” had om te vertrekken. Van verdrijven zou geen sprake zijn. Lees verder →

Doen wij er toe? (2)

insignificantAnnabel Nanninga schrijft op Jalta over de vluchtelingenkwestie:

“In Duitsland blijft het niet bij Facebookberichten, maar zijn er mensen die vanuit bepaalde sentimenten tot actie overgaan en daarmee niet alleen asielzoekers, maar de sociale stabiliteit van heel Europa in gevaar brengen. De anti-immigratie-opiniemakers en politici hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat brandstichting en geweld niet op een lijn worden gesteld met hun standpunten. Dit frame zal zeer sterk worden ingevuld door het andere kamp, de voorstanders van veerdiensten vanuit Libië, de godwinnende pro-instroom activisten en de vele politici, hulpverleners en actievoerders die garen spinnen bij de asielindustrie. De terreur tegen asielzoekers in Duitsland (of waar dan ook, te vrezen valt dat dit ook elders zal gebeuren) moet krachtig en over de hele breedte van het debat veroordeeld worden.”

Daar kan ik het wel mee eens zijn. Hoewel een vraagteken bij “de stabiliteit in Europa in gevaar brengen” op zijn plaats is. Want het is toch in de eerste plaats de EU-regering die die stabiliteit op allerlei manieren in gevaar brengt. Ze besluit met:

“Richt woede op beleidsmakers en politici, doe dat uitsluitend verbaal en veroordeel daarnaast de brandstichtingen in de scherpste bewoordingen.”

Over dat “uitsluitend verbaal” moeten we het maar eens hebben. Laten we dat in de vorm doen van vragen: Kan het zo zijn dat er een moment komt waarop geweld noodzakelijk en gerechtvaardigd is? Wat voor vormen van geweld, door wie, tegen wie zijn dan mogelijk, geëigend en aanvaardbaar? Lees verder →

Bevrijd de media!

persvrijheidDe NPO ontleden doe je zo… schreef gewaardeerd blogger en twitteraar Svennusmax 16 augustus. Een ontleding waar ik het alleen maar mee eens kan zijn. Maar wat nu? Steeds vaker merk ik dat het op internet en elders barst van de kritiek maar dat er bar weinig voorstellen zijn hoe het dan wel zou moeten. En de voorstellen die ik zie zijn vaak marginaal schaafwerk of weinig uitgewerkte kreten. Of het nu over economie, vluchtelingen, Islam of de media gaat. Ik doe al wat jaren mijn best om met wat meer doorwrochte alternatieven te komen. Dan blijkt dat de meeste analyses nog net iets te kort schieten. Vooral omdat de oorzaken van de ongewenste situatie onderbelicht blijven. Toevallig leidde mijn denken over de media vorige week tot een idee voor een mogelijke oplossing. Lees verder →

Yann Boutang: a pseudo Marxist jester

karl marx bday“Cognitive Capitalism” is an avalanche of words leading to murky marshes of not understanding.

In “Cognitive Capitalism” Yann Boutang tries to show he is a good Marxist fellow, knowing what valorization, surplus value and exploitation means. To understand “cognitive capitalism” he introduces “living labor” that “continues to exist”:

The solution is to split living labor into two, and to assume that — alongside living labor as an expenditure of energy that will be partially consumed and crystallized into new machinery in the following cycle — there is a living labor that continues to exist as a means of production throughout the cycle. In other words, this living labor is not destroyed as an intermediate consumption. It is consumed as bodily energy, certainly, but it also develops as a means of production of living as living labor. It builds itself as a skill, as a know-how resistant to its reduction to pure human capital that can be objectified.

How very strange. I understood that next to labor that went into machines (“dead labor” represented by fixed capital) there always was living labor consumed in the manufacture of goods or services for the consumer, represented by variable capital. So Boutang really proposes a third category: living labor that is not “destroyed” (=consumed) in the goods or services but which continues to be there as a kind of perpetuum mobile “a know-how resistant to its reduction to pure human capital that can be objectified” How very nice! A workforce with built-in resistance! Lees verder →

De absolute ethiek van een Goedmens

goedmensIn Het hemd is nader dan de rok probeerde ik mijn standpunt over ongelijkheid nader te verwoorden. Dit om een betere meningswisseling mogelijk te maken dan die eerder in een discussie met S plaatsvond. S beloofde te reageren en deed dat uiteindelijk met De sublieme Godwin… Mijn verwachtingen waren gering na zijn verwijzing naar Vogelspottersgespot tussen islam en linkse kerk als eerste indicatie van zijn standpunt. De aankondiging dat zijn antwoord “argumentatiever en naar ik hoop polemischer zou zijn” wordt op geen enkele manier waar gemaakt. Uit een overmaat van persoonlijke observaties betreffende mijzelf (negatief), de overige aanwezigen (positief) en de omstandigheden waaronder de discussie plaatsvond (negatief: benauwd, krap) wordt duidelijk dat er geen tegenargumentatie plaatsvindt. Lees verder →