De Vrouw

Pregnant man

Stephen Mangan playing a man in labour in Joe Penhall’s surreal new comedy Birthday (UK, 2012)

Meer over het omgaan met ongelijkheid

Dit hoofdstuk had “de Man” kunnen heten, of “de Homo”, “de Chinees”, “de Zwarte”, “de Mongool”, “de Moslim”, “de Hipster”, “de Tokkie” of een van de vele andere op genetische aanleg of cultuurbepaald gedrag te onderscheiden menstypen. Waartussen we eigenlijk geen onderscheid mogen maken volgens de gangbare norm. Om de lezer op het verkeerde en uiteindelijk juiste been te zetten is gekozen voor de meest provocerende titel. Onderscheid maken tussen de ene helft van de mensheid en de andere! Het summum van discriminatie. Lees verder →

Populisten snappen kapitalisme niet

freetrade

Het is net alsof “vrijhandel” een algemeen menselijke waarde is die “zomaar” verdedigd moet worden.

In Dit is de agenda van Donald Trump (Michael Persson, Volkskrant 2 maart 2016) valt te lezen dat Trump een Keynesiaanse agenda heeft, en bovendien (of is dat ook Keynesiaans?) importheffingen wil. Dit naast zijn isolationistische voorstellen, grenzen dicht, sterk militair apparaat dat alleen voor US belangen wordt ingezet. Hij past zo, misschien niet helemaal naadloos, in het gezelschap van PVV, FN, AfD, UKIP en vergelijkbare partijen in andere landen die door de MSM meestal liefkozend met “ultra-rechts” maar in ieder geval als “populistisch” worden aangeduid. Lees verder →

PvdA doodsreutelt nog wat Gelijkheidsdwingelandij

equalizerDat Keklik Yucel de ruimte kreeg om energie aan wettelijk afdwingen van gelijke beloning te besteden is veelzeggend voor de toestand van de PvdA.

Mijn gewaardeerde collega @HannibalPim bekritiseert in Sommigen zijn gelijker en Sommigen zijn gelijker – ongewenste gevolgen het initiatief van @keklikyucel om gelijke beloning voor man en vrouw wettelijk te regelen door de wet op de ondernemingsraden te wijzigen. Alleen al dat Keklik de ruimte kreeg en nam om hier haar energie aan te besteden is veelzeggend voor de toestand van de PvdA. Als ik goed geïnformeerd ben zou zij zich vooral kritisch bezig willen houden met migratie, integratie en dergelijke. Daar hoor je echter weinig tot niets over. Dus dan maar deze afgezaagde keutel. Alsof er niets belangrijkers te doen is. Bijvoorbeeld over migratie. Lees verder →

Tippelen voor TTIP?

tippelzoneEen zekere Gerard Reijn, journalist bij de Volkskrant en verder een politiek en economisch onbeschreven blad, pakt paginagroot uit in Vonk over het belang van TTIP in TTIP draait het niet om handel.Volgens hem zijn de handelsargumenten niet erg sterk, maar is wat dat betreft de mogelijke nadelige invloed op onze eigen regelgeving van weinig belang. De tegenstanders willen ons wat dat betreft slechts bang maken. De argumenten waarmee hij die bangmakerij ontkrachten overtuigen allerminst. Er zal ons niets worden opgelegd en dat enge procederen dat door de in het verdrag opgenomen ISDS mogelijk wordt? Ach: “Ze hebben het altijd over de hoge ingediende claims, zelden over de veel lagere uitspraken. Nooit over de afgewezen claims. Ze beweren dat dankzij ISDS Europese overheden kunnen worden gedwongen schaliegaswinning toe te staan en kernenergie te accepteren.”  Lees verder →

Orwelliaanse geschiedvervalsing

1984

Op pagina 30 van “1984” schrijft George Orwell: ‘Who controls the past,’ ran the Party slogan, ‘controls the future: who controls the present controls the past.’ Dat staat in dit fragment:

The Party said that Oceania had never been in alliance with Eurasia. He, Winston Smith, knew that Oceania had been in alliance with Eurasia as short a time as four years ago.

But where did that knowledge exist? Only in his own consciousness, which in any case must soon be annihilated. And if all others accepted the lie which the Party imposed— if all records told the same tale—then the lie passed into history and became truth. ‘Who controls the past,’ ran the Party slogan, ‘controls the future: who controls the present controls the past.’ And yet the past, though of its nature alterable, never had been altered. Whatever was true now was true from everlasting to everlasting. It was quite simple. All that was needed was an unending series of victories over your own memory. ‘Reality control’, they called it: in New-speak, ‘doublethink’. Lees verder →

“Cultuurmarxisme”? Trap er niet in!

Cultuurmarxisme en cultuurrelativisme

Cultuurrelativisme staat voor het idee dat iedere cultuur zijn eigen waarheid heeft en dat die waarheid niet beter of slechter is dan die van een andere cultuur. Het is ongetwijfeld waar dat vele “kritische geesten” van ‘68 het cultuurrelativisme hebben omarmd. Bij gebrek aan een ook maar enigszins revolutionair of veranderings­gezind proletariaat moesten er theorieën komen die het mogelijk maakten andere “onderdrukte” of “uitgebuite” groepen tot dragers van een gerechtvaardigde revolutie uit te roepen, zodat de strijd kon doorgaan. Het betreft vrouwen, homoseksuelen, andere minderheden en onderklassen uit onderontwikkelde landen, zowel daar als naar het Westen gemigreerd. Het is eveneens waar dat velen van hen zich voor die tijd ooit Marxisten of in ieder geval communisten hebben genoemd. Zelfhaat en schuldgevoel bij de westerse mens zijn zowel oorzaak als gevolg van het cultuurrelativisme. Vooral de door cultuurrelativisten gepropageerde gelijksteling van Islam als even ware en goede cultuur is bijzonder schadelijk. Lees verder →

Kan een samenleving zonder religie?

radiator2
Houellebecq, Elementaire Deeltjes (1998) p 171-177:

Na het bezoek van Bruno bleef Michel twee weken lang op bed liggen. Inderdaad, zo vroeg hij zich af, hoe zou een samenleving kunnen voortbestaan zonder religie? Dat leek al heel moeilijk in het geval van een individu. Een aantal dagen lang bestudeerde hij de verwarming links van zijn bed. Als dat nodig was vulden de ribben zich met warm water, het was een nuttig, ingenieus mechanisme; maar hoe lang kon de westerse samenleving blijven voortbestaan zonder welke religie dan ook? Lees verder →

De noodzaak van het uitzonderlijke

ProcrustesSlecht nieuws voor de neo-Procrustianen onder ons: Er zijn genen ontdekt die verklaren waarom de ene mens beter kan denken dan de ander. (Intelligence genes discovered by scientists). Nature heeft een punt gescoord tegen nurture. Procrustianen, dat zijn degenen die menen dat iedereen in wezen alles zou kunnen of moeten kunnen en dat er anders maatregelen moeten worden genomen om de werkelijkheid aan deze wens aan te passen. Mensen oprekken met onderwijs of afkappen als ze te ver boven het maaiveld uitsteken. Gebaseerd op de Griekse mythologie waar een zekere Procrustes onschuldige gasten passend maakte voor zijn befaamde Procrustesbed. Lees verder →

Democratie is geen persoon

Leviathan_by_Thomas_HobbesBastiaan Rijpkema is met veel lof en aandacht gepromoveerd. “Weerbare democratie” is de titel van zijn proefschrift. Daarin verdedigt hij de idee dat “de democratie” het recht of misschien zelfs de plicht heeft zichzelf te beschermen tegen een potentiële meerderheid die haar zou willen opheffen. En dat houdt in dat op het moment dat die meerderheid er nog niet is de minderheid die deze ideeën propageert verboden zou moeten worden. Ik neem aan als organisatie en ook in het publiek verkondigen van de ideeën. Als voorbeeld van hoe het niet moet neemt hij de uitspraak van minister Donner in 2006 dat als een meerderheid dat wil de sharia moet worden ingevoerd. Het gaat Rijpkema om een democratietheorie waarin het zelfcorrigerende vermogen – de mogelijkheid om besluiten terug te draaien – centraal staat: democratie als zelfcorrectie.

Daarmee wordt het wezen van de democratie ontkend. Democratie is namelijk geen persoon of organisatie die zelf bewust handelt. Dat doen de politieke partijen en hun vertegenwoordigers. De democratie heeft geen fundamenteel belang waarvoor weerbaarheid noodzakelijk is. Democratie moet gezien worden als een arena, waarin volgens bepaalde methoden en regels gevochten wordt om de macht. En bij een gevecht hoort dat je kunt winnen. Ook al besluit die winnaar de arena te sluiten. Tot die regels kan wel behoren dat je geen leugens mag verkopen (bijvoorbeeld de holocaust ontkennen) of op oneigenlijke manieren aanhang mag vergaren (bijvoorbeeld door ze een baantje te beloven of door terreur uit te oefenen). Maar een partij die op een niet corrupte, niet gewelddadige en niet leugenachtige manier de democratie als besturingssysteem wil afschaffen of fundamenteel wil veranderen zou niet verboden mogen worden. Maar de voorkeur voor het beschermen van de democratie is het behoud van de meerderheid door democratisch gezinde partijen. Die zullen eventuele afschaffers moeten overtuigen van hun ongelijk. Als zij dat niet kunnen hebben ze gewoon gefaald. En daar zijn ze op dit moment hard mee bezig.

Er zijn genoeg argumenten om fundamentele veranderingen in onze democratie voor te staan. Mij lijkt het bijvoorbeeld een bijzonder aantrekkelijk idee dat er een zekere relatie is tussen stemrecht en weten waarover je stemt. Als ik Bastiaan goed begrijp gaat dat hem al te ver.

The predictable outcome of yet another symposium on Free Will

Maybe driven by a lack of subjects, attention or funding or the three of these together, a number of organizations have taken the initiative to organize yet another discussion on free will. I would hope this discussion was finalized by the publication of an interview with Daniel Dennett in “de Volkskrant” in 2012 when he was in Amsterdam on the occasion of his acceptance of the Erasmus prize. He then too participated in a number of symposiums and workshops, even one where there was a noted absence of Swaab and Lamme. From the outset I have been critical of the determinism of Lamme and others. Of course, thanks to my insignificance, to no avail.

In the past years every now and then the subject was again presented in the press, in theme publications or symposiums, without ever coming to a conclusion. The outcome of the “discussion” with the arrogant “scientists” Lamme and Swaab is quite predictable: they will not succumb. Mainly because they and their followers can’t comprehend the reality of an illusion or, better, a concept; however commonplace this is these days.

I know Daniel Dennett is a kind and very patient person who is always prepared to give the same answer another time another way in the hope one finally understands. In this case however I am disappointed he has agreed to participate.