Een antizionist is een antisemiet

antizionisten

Gewaardeerd blogger P. van Lenth schreef Is holocaustontkenning antisemitisme? Hij vroeg zich daar onder andere af wat de relatie is tussen antisemitisme en antizionisme en in het verlengde daarvan tussen jodendom en zionisme. Ik wil daar dieper op ingaan.

Maar eerst nog het volgende: Het ontkennen van vastgestelde gruweldaden (genocide) uit het verleden of juist het opvoeren of overdrijven van niet bestaande daden dient altijd een propagandistisch doel. Er is geen serieuze wetenschapper te vinden die voor zijn lol nog eens gaat zoeken naar bewijzen voor het tegendeel van met een enorme berg bewijs (in het geval van de holocaust ook aangeleverd door de daders) vaststaand historisch feit. Hoogstens wordt er gesleuteld aan de interpretatie maar ook daar zijn politieke motieven niet ver weg. Er worden dan bijvoorbeeld, zoals in een citaat van Chomsky te zien op het blog van P. over Vietnam, slachtoffers van militair oorlogs- en veroveringsgeweld gemakshalve op een hoop gegooid met genocide. Dit soort ontkenning heeft niets met VVM te maken en is geen belediging maar smaad. Smaad: het met leugens en verdraaiingen in een negatief licht stellen van een persoon of groep. Zie verder Geen vrijheid voor de Leugen!

Belangwekkender is de vraag over de relatie tussen jodendom en zionisme. Daarbij wil ik voorop stellen dat jodendom uiteindelijk een culturele en godsdienstige identiteit is. Het Joodse “ras” of “volk” als een biologisch, erfelijk gegeven is een fictie, even kwaadaardig als het Germaanse. Als je niet met een keppeltje of andere duidelijke kenmerken over straat loopt of je als jood publiekelijk uit zul je als “persoon met joodse ouders” in de hedendaagse wereld weinig last van direct antisemitisme hebben, althans niet meer dan ieder ander met een uiterlijk dat toevallig aan de stereotypen voldoet.

Joden hebben door de eeuwen heen zichzelf in de opvoeding voortgezet zoals ook andere godsdiensten als vanzelfsprekend hun nakomelingen zelf opvoeden. Zij hebben niet de cultuur van hun gastheren of overwinnaars (de Romeinen) overgenomen of geassimileerd, maar zijn in een proces van wederzijdse uitsluiting geïsoleerd gebleven. Ongeveer zoals nu veel islamieten in het Westen. Vanaf de 19e eeuw komen er steeds meer “afvalligen”, die zich daaraan onttrokken hebben, vooral in de laatste twee eeuwen, toen de greep van alle godsdiensten losser werd. Daarbij opgemerkt dat door het isolement uiteraard bepaalde eigenschappen duidelijker vererfd worden, zoals dat bij alle geïsoleerde gemeenschappen het geval is. Dat heeft echter niets met het jood-zijn te maken, ook al wil de joodse leer anders.

Zoals veel godsdiensten en culturen kent ook het joodse geloof een heilsleer. Het is wachten op de verlosser die hen terug zal voeren naar het “beloofde land” en daar de tempel zal herbouwen. Deze belofte is een belangrijk samenbindend en dus discriminerend element. Het Zionisme is te beschouwen als een seculiere vorm van jodendom. Het is een antwoord op toenemende onderdrukking en antisemitisme waardoor men, ook als men niet gelovig meer was wel tot de gemeenschap der joden behoorde, al of niet vrijwillig. De verlossing uit die situatie die eerst in een onbepaalde toekomst lag is voor de ongelovige niet meer mogelijk maar daarom niet minder gewenst. Het antwoord op dat probleem is het Zionisme. jodendom en Zionisme liggen in elkaars verlengde en er zijn daarom goede gronden om antizionisme als een onvermijdelijke voortzetting van antisemitisme te zien. Zie ook http://en.wikipedia.org/wiki/Zionism .

Dat leidt tot de vraag hoe rechtvaardig de claim van het zionisme, of, met andere woorden, het bestaan van een Israëlische staat is. Die claim is niet veel beter of slechter dan die van het bestaan van welke staat dan ook of, nauwkeuriger, het behoren van een bepaald gebied tot een bepaalde staat. Staatsvorming is het resultaat van strijd, democratisch of met geweld, intern en extern. Geen enkele staat kan een absoluut historisch bestaansrecht claimen. Naarmate een statelijke configuratie langer bestaat, een duidelijker vorm van bestuur over het eigen gebied uitoefent en er beter in slaagt de bevolking van een bijpassende identiteit te voorzien kun je zeggen dat die staat zich meer bewezen heeft en dat haar bestaan minder in twijfel getrokken kan worden. Erkenning door andere staten en internationale organen is in de moderne tijd een steeds belangrijker factor .

Over ontstaan en bestaan van Israël kan het volgende worden opgemerkt.

  • Er hebben altijd joden gewoond (evenals in andere Arabische landen)
  • Vanaf tweede helft 19e eeuw zijn er joden naartoe geëmigreerd. Deze hebben zich daar voor zover mij bekend over het algemeen legaal gevestigd, in een overigens dun bevolkt gebied.
  • De islamitische staat die voorafging aan de huidige toestand is het Ottomaanse rijk (kalifaat) dat in WOI ten onder ging; de oorlog verloor.
  • De joden zijn, zoals alle niet-islamieten onder het kalifaat achtergesteld. Gezien de leer van de islam over joden vermoedelijk meer dan anderen.
  • De vraag is of er in dat kalifaat zoiets bestaan heeft als een “Palestijns volk”, dat meer culturele identiteit kent dan het bewonen van de provincie Palestina. Er zullen zeker allerlei stammen en sjeiks geweest zijn, maar die vind je overal in het MO.
  • Een eigen culturele identiteit als volk is in de moderne geschiedenis een belangrijke grond voor het recht op een eigen staat. Zeker als er sprake is van vervolging, achterstelling en onderdrukking. Voor een Joodse staat werd dat recht in dit geval al erkend na WOI in de Balfourverklaring. Een internationale erkenning van het Zionistische streven. Als overwinnaars konden de geallieerden hiervoor de ruimte scheppen.
  • In de Islam en in Islamitische staten is minder ruimte voor het erkennen van internationale rechtsregels en verdragen. De islamitische leer schrijft voor dat tegenover niet-gelovigen alles geoorloofd is. Verdragen zijn niet meer dan stukjes papier die zo gauw de situatie dat toelaat verscheurd kunnen worden.
  • Bij de islam is sprake van institutioneel antisemitisme. Dat staat zo in de Koran. islamitische staten en moslims zijn min of meer verplicht het jodendom te bestrijden en a fortiori een eventuele Joodse staat. Een goed voorbeeld is de samenwerking tussen de grootmoefti van Jeruzalem en Hitler. Islamitische staten kunnen Israël niet erkennen.

Het karakter van de Israëlische staat is noodzakelijkerwijs half-seculier. Dit omdat de joodse identiteit in de eerste plaats een religieuze identiteit is, pas in de tweede plaats een daarvan afgeleide culturele identiteit en in de laatste plaats een niet religieuze identiteit, afgeleid uit vervolging en isolement van joodse voorouders.

Met het bestaan van de staat Israël is het onzinnig om nog te spreken van Zionisme, aangezien de doeleinden in die staat verwezenlijkt zijn. Anti-zionisme kan dan ook gelijkgesteld worden aan het bestrijden van het bestaansrecht van de staat Israël. Tevens ligt antizionisme in het directe verlengde van antisemitisme omdat het het fundamentele recht van een volk op een eigen staat ontkent en daarmee het bestaansrecht van dat volk zelf. Voor mij is het simpel. Iemand die claimt “slechts” anti-zionist te zijn is voor mij gewoon een antisemiet.

Ik eindig maar met Mao: Macht komt uit de loop van een geweer.

loopvaneengeweer

 

 

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 6 Reacties

Geen rouw

En al helemaal geen nationale.

verlepte_bloemenIn Machteloze woede heb ik mijn gevoelens rond MH17 redelijk goed uitgedrukt. Nu er voor vandaag een dag van nationale rouw is afgekondigd moet ik mij afvragen of er bij mij rouwgevoelens aanwezig zijn. En zo nee waarom niet. In Rouwbaarheid heb ik een aantal factoren opgesomd. Die blijken geen van allen van toepassing. Ik kende niemand, ook niet uit de tweede hand. Ook zaten er geen publieke personen bij waar ik voor die tijd al van gehoord had en die ik van enig belang had kunnen vinden. Blijft over het nationale aspect. Er zou een stukje NL zijn gedood, sommigen roepen zelfs moord. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Machteloze woede

193 Nederlanders zijn omgekomen bij het neerschieten van de MH17. Zij zijn niet gevallen in een nobele strijd. Evenmin zijn zij slachtoffers van een ongeluk. Ik krijg niet de gebruikelijke gevoelens als mensen een onbevattelijk groot noodlot treft. Maar wat dan wel? Er zit in ieder geval woede in. Maar op wie of wat?

Zantzinger “Now ain’t the time for your tears” is een beroemde regel uit Bob Dylan’s “The Lonesome Death of Hattie Carroll” (1963). Hij protesteert tegen de lichte straf voor doodslag. Tegen de dader als slachtoffer.Dit is William Zantzinger. De dader waarover zijn lied gaat.

De eerst schuldige is een persoon: Putin. Zelfs als MH17 niet door de separatistische Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | 2 Reacties

Illegalië

Emptiness Ik droom wel eens van een nieuw land. Het land Illegalië. Waar alle mensen die niet voor het staatsburgerschap[1] in aanmerking komen of dat niet waard zijn naartoe moeten verhuizen. In Nederland is er geen plek voor zo’n land, maar in Europa moet die wel te vinden zijn. Anders kan er misschien een stuk woestijn gekocht of desnoods veroverd worden. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 4 Reacties

De onderbuik is een nuttig orgaan

sigaretjeIncident

J heeft met vriendin 18/6 op het Leidseplein naar NL-AUS gekeken. Wedstrijd afgelopen. Vriendin wil sigaretje. J wil die voor haar kopen. Vlakbij staat een groepje Marokkanen.

De voorgeschreven idee is dat dat mensen zijn zoals jijzelf. En aangezien er gerookt wordt stapt J naar ze toe en vraagt of hij een sigaret mag kopen voor € 2. De sigaret wordt hem voorgehouden, maar nadat hij de € 2 heeft overhandigd krijgt hij die niet. Als hij vervolgens de € 2 terugvraagt wordt hij KO geslagen en komt bij in de ambulance met een gat in zijn wang.

Het is verstandig om hieruit de conclusie te trekken dat het uitgangspunt dat iedere ander is zoals jijzelf niet deugt. Dat is beter voor je gezondheid. Door te discrimineren, door kennis en ervaring, misschien zelfs genetisch doorgegeven, te gebruiken om te bepalen of iemand wel of niet aanspreekbaar is. Lees verder

zv7qrnb
Geplaatst in Geen categorie | Getagged , | Reageren uitgeschakeld

De ondergang van het denken

De intellectueel als hofnar

Mad Afred E NeumanEr is genoeg aan de hand in deze maatschappij om (zeer) kritisch over te zijn. Het lijkt of het niet ontbreekt aan die kritiek. Maar helpt het? En waarom niet?

Kritiek

Als voorbeeld zou de nu al jaren voortdurende kritiek op het onderwijs (in al zijn geledingen) in de Volkskrant kunnen dienen, begonnen in de 80er jaren door Piet Vroon die WO consequent aanduidde als ZULO (Zeer Uitgebreid Lager Onderwijs) en op dit moment in de columns van Aleid Truijens. Veel beschrijvingen van wat er allemaal mis is. Enige ruwe ideeën over hoe het beter kan, voornamelijk: terug naar vroeger. Maar zonder afdoende vernietigende analyse van het krachtenveld waarin dit alles zich afpeelt. Het is herhaling zonder effect. Roepen in de woestijn. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 5 Reacties

Onvermijdelijk Doden

Zoals eerder het geval bij Noorse Sociaaldemocratendoder vind ik de verklaringen die voor de daden van de Afgewezen Schutter uit Californië worden gegeven in het algemeen onbevredigend. Ik doe een poging tot analyse.

shootingOm te beginnen: Ik wil deze daden niet goedpraten of ontkennen dat er in die hoofden kortsluitingen hebben plaatsgevonden. Ik wil proberen ze te beschouwen als ongelukken. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , | Reageren uitgeschakeld

Grunberg vliegt een keer te veel uit de bocht.

Geachte redactie,

De “humor” van de heer Grunberg ontgaat mij menigmaal. Om over eventueel “inzicht” maar te zwijgen. Ik denk dat zijn uitingen als ingezonden brief onder andere naam niet een keer geplaatst zouden worden. Zijn plek op de voorpagina is volledig onterecht.

In zijn voetnoot van 22/5 “Magisch Denken” gaat hij te ver. Ik weet niet hoeveel van uw lezers tegen “het Europese project” zullen stemmen, al of niet door niet te stemmen. Deze uit te maken voor fascisten is smadelijk, defamerend en demoniserend.

Ik vind het om te beginnen onbegrijpelijk dat u dit heeft laten passeren. Nu dat gebeurd is zal het hopelijk aanleiding zijn een andere functie voor de heer Grunberg te zoeken. Terzijde: door het laffe “Europees project” in plaats van het duidelijke EU te gebruiken beschuldigd hij ook nog personen die tegen de EU stemmen tegen Europa te zijn. Deze mail is gericht aan de redactie, per adres Ombudsvrouw (ombudsvrouw@volkskrant.nl) .

Met vriendelijke groet,

Victor Onrust

http://onrust.2fd.eu
Twitter @VictorOnrust
<uitleg over mijn *idint* hier> Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 5 Reacties

Wockelian Religion

wokkels Mr Wubbo Ockels, the first Dutchman in space, died May 18th. He left a last declaration, urging all people to adhere to the “Happy Energy Religion”. This manifesto sounds very similar to the preaching’s of the Dalaï Lama, especially his call for “Ethics for a whole world” in his 2011 book “Beyond Religion”. This is no surprise as Wubbo Ockels in his last years turned to Falung Gong, an essentially Buddhist movement. I already criticized the book of the Dalaï Lama (in Dutch). Having caught some attention I will for the most repeat this critique, now regarding Wubbo’s declaration. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | 3 Reacties

Capital should be in solid hands

It doesn’t matter if capital is concentrated in a few hands, as long as these are the right hands. solide handen

This is my answer to the outcry of Mr Piketty in his monumental study about the growing inequality in the possession of capital. As others have signaled Pikettys’ study misses the central idea of Marx: that capital is a social relation. As long as the character of this relation is not altered, the redistribution of capital over more people or even acquisition of it by the state will not help us one bit. If possible at all.

This fundamental relation is, as is well known, the exploitation of labor to extract profit, and using this profit for accumulating capital. Hence growth and concentration are inevitable in this system. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 1 reactie