Populisten van Europa verenigt U!

Partijen en bewegingen die wijzen op de gevaren van migratie en in het bijzonder op de islam worden in heel Europa weggezet als populisten. Laten ze daar dan maar een geuzennaam van maken. Populisten zijn mensen die naar het gepeupel luisteren, het “gewone volk”. De elite ontkent hun bestaan, en vindt in ieder geval dat je niet naar ze moet luisteren: de belangen van het “gewone volk” moeten genegeerd worden. “Ooit een normaal mens ontmoet” is niet voor niets een favoriete uitdrukking van de ontkennende links-gek.

De moord op Charlie Hebdo is een historisch moment dat tot actie aanzet. Helaas is de populistische beweging daartoe niet in staat omdat zij zich opgesloten heeft in anti- Europees nationalisme. Velen roepen tegen de EU te zijn maar niet tegen Europa. Alleen zie ik nergens een leiding opstaan die oproept tot Europees nationalisme. En dat is hard nodig. Want de problemen kunnen onmogelijk door de nationale staten worden opgelost, zelfs als ze dat zouden willen. De Populistische Partijen van Europa, kortheidshalve de PPE, moeten de weg gaan wijzen naar een echte Europese Natie. En die zal er heel anders uitzien dan de EU.

De leiders, Wilders, le Pen, Farage en anderen zullen het samen eens moeten zien te worden en een van hen naar voren schuiven. Die zal voor allen moeten gaan spreken. Ik vrees in het Engels, de “lingua franca” die het meest verspreid is. Er zal een Europese Unie moeten worden nagestreefd die veel verder gaat dan de huidige maar ook veel kleiner en homogener is. Een unie die in staat is en de wil heeft de eigen cultuur en belangen van degenen die daar  deel van uit maken te verdedigen en te beschermen. Ik sluit niemand uit maar burgerschap van zo’n Europa is niet gratis. Bij twijfel zul je overtuigend moeten aantonen deel uit te maken van het Europa waarin je woont.

Niet gemakkelijk maar de enige mogelijkheid om de invloed van de islam en de toestroom van migranten, al of niet als “vluchteling” te stoppen. En om weerstand te kunnen bieden aan de onttakeling van onze welvarende economie in het wereldgeweld en het afwentelen daarvan op de middenklasse.

Lees verder in Coup Europa

Geplaatst in Geen categorie | 1 reactie

Verschil moet er zijn

difference engineDifference Engine (Wikipedia)

Gelijkwaardigheid is het fundament voor de huidige politiek

Gelijkwaardigheid is een breed gekoesterd begrip. Sterker: ik denk dat het het fundament is voor veel politieke stellingname. Zowel van links als rechts! Het is gebaseerd op het “Alle mensen zullen broeders worden”, de gouden regel, de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens en de christelijke moraal.

En dan is er ook nog gelijkheid. Het geen onderscheid kunnen maken. Of is het geen onderscheid mogen maken? En wat is eigenlijk het verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid? In het Engels kent men dit verschil niet. Het is daar equality voor en na. Weliswaar schijnt gelijkwaardigheid met “equivalence” vertaald te moeten worden, maar dit wordt uitsluitend gebruikt in de logica en de wiskunde en wel in de eerste plaats voor gelijkheid in de zin van uitwisselbaarheid. “Jan is langer dan Piet” is equivalent aan “Piet is korter dan Jan”, dat is nu niet helemaal wat er in de sociale omgang met gelijkwaardigheid bedoeld wordt.

Daar gaat het er om dat twee ongelijke mensen -de een rijk, de ander arm- toch gelijkwaardig zijn. Aan dit voorbeeld zien we al dat er een soort tegenspraak in dit begrip zit, want precies hun (gelds)waarde is heel verschillend. Misschien moeten we te rade gaan bij de bijbel, die zegt dat voor god ieder mens gelijk is. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , , | 5 Reacties

Onrustig eindejaars essay: De fictie van het sociaal contract

 

Omdat ene “Spartacus” van Geen Stijl de gelegenheid kreeg een essay te publiceren dat vermoedelijk roemloos ten onder gegaan is in de daar genoemde wedstrijd, geef ik bij deze ook mijn bijdrage aan het publiek prijs. Misschien is GS genegen om daar op een of andere manier wat aandacht aan te schenken, bijvoorbeeld als “update”

Ook ik heb mij indertijd laten verleiden tot het meedoen aan de “essaywedstrijd” van Bolkestein c.s. Niet dat ik dacht te winnen, want afgezien van mijn bescheiden literaire kwaliteiten was ook de kans dat mijn boodschap bij de politiek correcte jury op voldoende begrip zou kunnen rekenen niet groot. Dat de uiteindelijk “winnende” stukken dermate bedroevend zouden zijn had ik niet durven denken. Meer over de gang van zaken rond de wedstrijd in een latere update.

De fictie van het sociaal contract

Yes, we must, indeed, all hang together, or most assuredly we shall all hang separately.
Benjamin Franklin bij de ondertekening van de “The Declaration of Independence” (1776)

Europees zelfvertrouwen?

“Heeft de teloorgang van het christendom in Europa het (zelf)vertrouwen in de Europese cultuur ondermijnd?” is de vraag die in de vorm van een essaywedstrijd eind 2013 aan het publiek werd voorgelegd. Waarop ik geen antwoord kan geven.

Is er sprake van een teloorgang van het christendom? Bestaat er een Europees zelfvertrouwen? En is dat ondermijnd? Dat zijn vragen die eerst beantwoord moeten worden voordat we aan de wedstrijdvraag kunnen beginnen. De antwoorden op die vragen geven aanleiding de opgave om te zetten in een toelichting op het volgende:

Collectief zelfvertrouwen, Europees of anderszins, wordt ondermijnd door individualisme en door in het humanisme opgenomen christelijke waarden.

Daarbij beantwoord ik de vraag of daar iets aan gedaan moet worden en of dat mogelijk is. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 6 Reacties

Ordinaire baantjesjagers

opportunistBij uitzondering kan ik mij niet beheersen en lever commentaar op actuele politieke stompzinnigheid.

Het gaat natuurlijk om onze drie musketiers van de Partij van de Afgang. Want. Moet ik nu werkelijk denken dat deze “ervaren politici” ook maar een seconde geloven dat hun actie het vertrouwen in de PvdA weer zal doen toenemen? Of dat zij met hun actie meer ongelijkheid in de zorg voorkomen wordt? Over dat laatste: rechtsom of linksom moet er op onze overdadige zorg worden bezuinigd. Tevens is duidelijk dat nog verdere inkomensoverdracht via de zorgkosten geen begaanbare weg is. In feite steken de musketiers hun middelvinger op naar de middenklasse. Je mag dan wel ietsje meer verdienen maar dat maakt niet uit voor wat je er voor kunt kopen. Ze mogen al lang blij zijn dat er geen voorstel ligt voor terugkeer naar het ziekenfonds. Maar dan in de versie jaren 50. Met aparte wachtkamers.

Eigenlijk kunnen deze naar de uitgang gedirigeerde populisten maar een motief gehad hebben. Hun onderhandelingspositie “versterken” voor een mooie afvloeiingsregeling. Mooier kan ik het niet maken.

 

 

Geplaatst in Geen categorie | 2 Reacties

De dood van Foucault

Foucault

Het hele politieke bedrijf is onmachtig met de problemen van deze tijd om te gaan. Van links tot rechts en van de EU tot en met de gemeenteraad. Er zal iets fundamenteel moeten veranderen aan de manier waarop onze rechtsstaat en onze democratie functioneert willen we weer enige grip krijgen op wat er op ons af komt. En om te beginnen zal er iets moeten veranderen aan ons zelfbeeld. Met ons bedoel ik “het Westen” en in het bijzonder Noordwest Europa. In mijn blogs de afgelopen tijd is daar genoeg over te lezen, te beginnen bij Coup Europa en eindigend bij Renks of lichts?. Het is de bedoeling dat er binnen het ons een “wij” ontstaat dat zich van deze problemen bewust is en er iets aan probeert te doen. En vooral probeert de kennis over deze problemen te verspreiden en verder uit te diepen. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 4 Reacties

“Niemand” heeft het gedaan

Odyssee, negende gezang, vs. 336 – 412

Hofnar

De scheidslijn tussen criticus en nar is dun. De mechanismen van de mediamacht selecteren de narren en negeren de critici. Soms lijkt een enkeling hieraan te ontsnappen en tot voor kort dacht ik dat Ewald Engelen een van die gelukkigen was. Ik hoop dat ik dat nog steeds mag denken. Ondanks de “gimmick” van de “schaduw elite”. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , | 4 Reacties

Renks of lichts?

verwarde peuterBen ik rechts of ben ik links?

Ik beweer wel allebei te zijn, maar eigenlijk ben ik geen van beide. Rechts en links zijn allebei humanismen, tegenwoordig zelfs allebei liberale humanismen. De kern van het humanisme is dat de maatschappij, zelfs de hele mensen­wereld is opgebouwd uit menselijke atomen: in wezen gelijke, elementaire deeltjes (Houellebecq) die op een of andere manier “samen besluiten” een maatschappij te vormen. Voor zover mensen verschillen -in de eerste plaats naar hun nut: de mate waarin zij voor het geheel waardevolle inbreng leveren-, is dat de verdienste (rechts) of het lot (links) van het individu. Daarvoor moet hij beloond (rechts) of gecompenseerd (links) worden. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | 8 Reacties

Theo van Gogh bekeert ridder Pechtold

tvg
Augustus 2008 schreef ik “De bekering van Pechtold” als inzending voor een wedstrijd van Welingelichte Onbenulligheid (zie onderaan). Ter herdenking vandaag bovenaangeplaatst onder een nieuwe titel.

Zwaar ademend draafde ridder Pechtold door. Hobbits Blok en Buma was hij voorbij, maar elf Sap en dwerg Slob kon hij niet bijbenen. De queeste van de Kosmopoliet  tegen de vervaarlijke Wilders dreigde te mislukken. Ze hadden nog zó met zijn allen afgesproken: “Laten we over onze schaduw heen springen”. Maar helaas: hij kon zijn schaduw niet vinden. Een ridder zonder vrees of blaam heeft geen zwarte zijde. En ook geen schaduw. Waar zou hij overheen moeten springen? Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 2 Reacties

Valse Nichten

Deze blog van dec 2011 weer bovenaan gezet. Omdat de kersttijd weer aan het aanbreken is.

De decadentie spatte weer van het scherm bij de kerst-aflevering van “hoe heurt het eigenlijk”. Ik kan me maar niet voorstellen hoe mensen zo gewetenloos geworden kunnen zijn dat ze Jort Kelder zonder enige schaamte opbiechten wat ze voor kerstgeschenken kopen en uitgeven en hoe weinig het ze interesseert wat het allemaal kost. Vooral de vrouwen zijn heul erg. Ook het te koop aanbieden van een champagnekoeler voor meer dan 500 000 op de miljonairsfair duidt op verregaand moreel verval. Het toppunt is die nicht van een bloemenjuwelier die zijn kersversierinkjes aanprijst. Een kerstornamentje van Philip Rothko. Een ballenboompje vanaf € 5000,- .

Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 7 Reacties

UITVERKOOP! – Ofwel: “IS heeft niets met Islam te maken”

Alles en iedereen, onze hele cultuur, is in de uitverkoop. Het meest in de uitverkoop zijn de werkenden, waarvan de inkomens worden verlaagd voor zover de banen niet geheel uit zicht verdwijnen. Onze voorzieningen zijn in de uitverkoop voor een toestroom van mensen die daar geen recht op hebben, en waarvan niet te verwachten is dat ze er ooit iets aan zullen bijdragen. Onze bedrijven zijn in de uitverkoop aan roofzuchtige oligarchen, die we overigens zelf financieren door de prijs te betalen aan hun onverdiende monopolies. Onze kennis is in de uitverkoop doordat die voor niets wordt overgedragen aan vreemde mogendheden die er ons vervolgens mee beconcurreren. Nou ja voor niets: kortzichtige bedrijven mogen enige tijd in die landen winst maken met goedkope arbeidskracht en krakkemikkige wetgeving. Onze cultuur is in de uitverkoop: kijk maar wat er met het voetbal gebeurt. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 10 Reacties