Orde en Straf

Naar een fundamenteel ander rechtssysteem?

(1)
Verlangen wij niet allemaal naar “Law and Order”? Dat misdaad bestreden en bestraft wordt? Laat het rechtssysteem ons niet al jaren in de steek? Met een laag oplossingspercentage en een nog lager veroordelingspercentage? Waarbij de straffen vaak aan de lage kant zijn en de recidive hoog? Kan dit systeem beter gaan functioneren of moet het  vervangen worden?

(2)tmp
Neemt de sociale samenhang af? Gaat het aantal scheidingen omhoog? Duren relaties korter? Vermindert de betrokkenheid bij het werk? Zijn bestuursfuncties in politiek en vereniging moeilijker te vervullen met een steeds grotere omloopsnelheid? Bestaat solidariteit alleen nog via geld storten en kortstondige acties en initiatieven? Wordt de publieke ruimte steeds anoniemer en wordt er weggekeken bij problemen? Meer zwevende kiezers? Waar komt al dat individualisme vandaan?

Voor een antwoord op deze ogenschijnlijk heel verschillende vragen is het lezen van Surveiller et punir: Naissance de la Prison (1975) van Michel Foucault aan te bevelen. Ik gebruik hier How to Read Foucault’s Discipline and Punish als bron, omdat daarin niet alleen het boek duidelijk en systematisch wordt besproken maar ook de context: het Franse intellectuele en politieke debat rond 1970. Zeer kort samengevat, en daarmee doe ik hem groot onrecht, komt Foucaults inzicht op het volgende neer:

Het huidige rechtssysteem is ontstaan in de periode 1770-1870. Het voorafgaande systeem van geheime procesvoering en openbare lijfstraffen, waaronder allerlei vormen van marteling gevolgd door de dood, werd geleidelijk vervangen door openbare procesvoering en besloten gevangenisstraf. Gelijktijdig vond er een verschuiving plaats van het doel van het rechtssysteem van bestraffing naar heropvoeding en genezing. De “straf” zou de bestrafte weer tot een bruikbaar lid van de maatschappij moeten maken. De rechtspraak

tmp Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | 1 reactie

De val van RutSom

Nog een paar dagen en dan is de tijd om dat Rutte& Samson kunnen tonen dat ze iets van politiek begrijpen. Om ze te helpen hierbij het volgende concept persbericht.

Persbericht

De minister-president heeft heden het ontslag van zijn kabinet bij de koning aangeboden. De uitspraak van de kiezer, ook al waren het slechts verkiezingen voor de gemeenteraad, laat ons geen andere mogelijkheid. De kiezer heeft zijn vertrouwen gesteld in D66 en wij willen de leiding van die partij in de gelegenheid stellen aan deze oproep gehoor te geven. We willen niet voor onze verantwoordelijkheden weglopen en hebben de heer Pechtold gevraagd zo spoedig mogelijk een kabinet van PvdA, VVD en D66 onder zijn leiding te formeren. Doordat wij reeds op hoofdlijnen een akkoord hebben gesloten moet dat mogelijk zijn. We vinden het van groot belang dat de ingezette koers kan worden voortgezet door een kabinet dat over voldoende legitimiteit voor deze moeilijke taak beschikt. De heer Rutte heeft het voornemen de leiding van de VVD fractie over te nemen. De heer Samson stelt zijn functie als partij- en fractieleider ter beschikking.

Den Haag,  1 april 2014,

Mark Rutte

Diederik Samsom

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

De holle woorden van Holman

Theodor Holman eindigde zijn column over de Marokkanen uitspraak van Wilders in het Parool van zaterdag zo:

De opmerking van Wilders is niet sympathiek. Ik keur hem af, dit zeg je niet. Maar het mag natuurlijk wel, en je mag er ook politiek mee bedrijven.
Ik hoor Wilders liever tegen de haatbaarden tekeer gaan. Toen hij gisteren sprak over Marokkanen, moest ik denken aan een aforisme van W.F. Hermans: ‘Het is fascisme om een individu te behandelen naar de groep waartoe hij behoort.’
Wilders bedoelt met Marokkanen natuurlijk ook die islamieten, die haatbaarden.
Wilders is geen racist, maar als je hem wilt bestrijden, zou je eens naar de architectuur van het fascisme kunnen kijken. Daar zijn overeenkomsten. Maar die zijn er ook tussen Wilders en het socialisme en Wilders en het liberalisme, en dus laat men dat na.
De beste manier om Wilders te bestrijden blijft: het ontwikkelen van betere politieke ideeën.

Klinkt sympathiek. Ik ben al jaren een liefhebber van Theodor’s stukjes, ook al wringt het regelmatig, zoals ook hier. Hij heeft vaak rake kritiek op politiek en ontwikkelingen in de samenleving maar zijn spaarzame suggesties “hoe dan wel” zetten geen zoden aan de dijk.

‘Het is fascisme om een individu te behandelen naar de groep waartoe hij behoort.’
W.F. Hermans mag een groot denker zijn maar dit klopt niet. Ik zou zeggen: ‘Het is fascisme om individuen ongewild in groepen te stoppen en die daarna als groep te vervolgen.’ Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 1 reactie

Maatschappelijk afval graag in het putje

Bontkraagjes op politieauto

“Multiprobleemgezinnen kosten miljarden.”
“1/3e van de bedden in de GGZ zou weg kunnen door mensen met lichte problemen begeleid in de maatschappij te laten wonen.”
“Vanaf jongs aan intensieve begeleiding nodig voor top 600 criminele jongeren.”
“De politie durft niet naar Woonwagenkamp” blijkt in gesprek met burgemeester van Waalre.

Nieuwsberichten juli 2012. Maar zou ook vandaag kunnen zijn. Of twintig jaar geleden. Gemeenschappelijke noemer: Verregaand norm­overschrijdend gedrag moet genezen, behandeld of gecorrigeerd worden. En voor zover dat niet lukt zoveel mogelijk getolereerd. In ieder mens schuilt een aanvaardbaar lid van de maatschappij is het uitgangspunt. Maar klopt dat wel? Al jaren blijkt van niet, maar men blijft volharden in de idee dat straffen, behandelen en hulpverlenen de norm is. Deze houding kan in kleinere gemeenschappen, waar zowel dader als helper bekend met de gemeenschap en elkaar zijn, waar veel gedeelde normen en waarden zijn en waar de sociale cohesie en controle groot is misschien worden volgehouden. Ook al is uitsluiting of een andere vorm van verwijdering niet uitgesloten. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , | Een reactie plaatsen

The Bloody Honor

Banaz sisterBanaz’ sister (still from movie).

Yesterday (Februari 16) I saw Banaz: a love story and attended the discussion of the documentary in “de Balie” (Amsterdam) with creator Deeyah, host Eddy Terstall and the public.

It’s a remarkable and moving documentary about the vicious murder in 2006 by her own family of 20 year old Banaz, daughter of a strictly traditional Kurdish Muslim family escaping Saddam Hussein’s regime and granted asylum in the UK. This murder was arranged by the father and uncle because of the loss of (male) family honor inflicted by her running away from the arranged marriage with a cruel husband and a subsequent love affair with a man of her own choice. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | Reageren uitgeschakeld

Privacy werkt in het voordeel van de kwaadaardigen

B1-Microfilm-CabinetsDe media staan bol van de verontwaardiging met de “onthullingen” van Snowden. Wat overheden, de VS voorop, allemaal misdoen met het spioneren op en verzamelen van gegevens over hun en elkaars burgers, bedrijven en leiders. Ook bedrijven als Google, Facebook en internet-advertentiebureaus krijgen stevig onderuit de zak. Ondertussen blijkt het nog steeds niet mogelijk de verspreiding van kwaadaardige programmatuur en ongewenste berichten effectief te bestrijden. En is het internet nog steeds een vrijplaats waar oproepen tot geweld niet is aan te pakken, kinderporno handzaam kan worden uitgewisseld, (vuurwerk)bommen of handleidingen daarvoor te vinden zijn, en op grote schaal auteursrecht wordt geschonden, hoe men over de status van die rechten zelf ook mag denken. En dat geldt natuurlijk ook voor de hedendaagse mobiele “telefonie”. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , , | Reageren uitgeschakeld

Nogmaals: Geitenneuker!

Of: een hoofddoek is een belediging

Met een geluidswagen op zondag tijdens kerkgang door Staphorst rijden en daar “godverdomme”, “jezus was een eikel” en andere soortgelijke verwensingen uiten. Mag dat?

De nequatie

Huwelijk met geitOver beledigen en kwetsen woedt al een tijdje een veenbrand in opinievormend Nederland en daar buiten. Af en toe slaan de vlammen wat meer naar buiten, recent bij de Zwarte Piet discussie en het afschaffen van het artikel op de godslastering. Zowel uit de linker als uit de rechterhoek wordt regelmatig de mening verkondigd dat:

  1. Alles altijd gezegd moet kunnen worden, zelfs als het (duidelijk) onwaar en daardoor feitelijk lasterlijk is (denk: holocaustontkenning).
  2. Het beledigd worden een probleem is van de beledigde.
  3. Er een absoluut recht zou moeten zijn op de vrijheid van meningsuiting. En zonder het recht op, volgens een enkeling zelfs de plicht tot, beledigen is daar geen sprake van.

Daartegenover staan, vooral uit de linkerhoek, verwijten over “de toon van het debat”, wordt Wilders aangeklaagd voor “haatzaaien” en “discriminatie”, en is er de oproep om Zwarte Piet te verbieden. Lees verder

Geplaatst in Geen categorie | Getagged , , | 6 Reacties

De Booslim en de Buigende Bestuurder

 Buigende bestuurder

 http://www.kerststallen.com 

Niet zo heel lang geleden, eigenlijk zo ongeveer gisteren, was er een school. Het was een eerbiedwaardige school. Een Tempel van Verlichting. Voor de ongeschoolden onder ons zal ik uitleggen wat dat is, een Tempel van Verlichting. De school werd opgericht toen men tot de conclusie was gekomen dat iedereen zelf kritisch moest kunnen denken over hoe de wereld in elkaar zat. Dat er geen koningen of priesters waren die de waarheid over de wereld in pacht hadden. Dat er verschil van mening kon zijn over de wereld. En dat de enige manier om een stukje dichter bij de waarheid over de wereld te komen was dat iedereen de vrijheid had zijn ideeën daarover uit te spreken. En dat niemand aan de mening van een ander aanstoot mocht nemen. Deze vrijheid was bloedig bevochten in een 80-jarige oorlog. Pas aan het eind daarvan begon men te begrijpen, dat de enige manier om samen te leven met verschillende meningen was, als men elkaar met het woord bestreed en niet met het zwaard. Lees verder

Geplaatst in ideologiekritiek | Getagged | 1 reactie

Sta op en wandel

een tekst voor Dominee Gremdaad, eerder verschenen op freethinker.nl augustus 2010

 

“Sta op en wandel.” Kent u die uitdrukking dames en heren?.

Ik moest aan die uitdrukking denken toen ik laatst een paar vrijdenkers tegenkwam die heftig in debat waren over de plicht om te beledigen. Nou vraag ik u: de plicht om te beledigen! Wat moet ik me daarbij voorstellen? Want wat probeert Jezus ons te vertellen als hij zegt “Sta op en wandel”? Jezus bedoelt daarmee dat u de kruk van het geloof wég moet gooien. En dat u die kruk weg kunt gooien doordat uw geest verlicht wordt door de rede. U hebt de stok van het geloof niet meer nodig zegt Hij, om u door het leven te begeven..

Maar Jezus zegt nog meer als hij zegt: “Sta op en wandel”. Hij zegt dat je dat zelf moet doen. Het heeft geen zin als iemand anders die stok onder de gelovige uit slaat, want dan zal hij alleen maar vallen en gauw weer op zoek gaan naar een nieuwe stok. Nee, de gelovige moet zelf tot het inzicht komen dat hij op eigen benen kan staan. Dat hij die stok niet meer nodig heeft. Soms kan je de gelovige daarbij helpen door over zijn geloof te spreken. Maar meestal helpt dat niet. Want als de gelovige daar de dialoog over aangaat dan heeft hij eigenlijk de rede al als Hoogste erkend.

“Sta op en wandel” Dat wil ook zeggen dat u uit moet kijken voor elke leunstok. Hij waarschuwt ons, dat ook de verlichte rede zelf een leunstok kan worden waarmee mensen zich door het leven gaan slepen. Daar moest ik dus aan denken toen ik die ene tegen de ander hoorde zeggen: “Je bent verplicht om te beledigen, want anders laat je je de mond snoeren.” Op zo’n moment wordt de rede een leunstok. Want je moet die rede niet alleen gebruiken om de waarheid te vinden. Dat god niet bestaat en zo. Je moet die rede ook gebruiken om de waarheid te vinden over andere mensen. En over de beste manier om, als je die waarheid weet, met ze om te gaan. Ze zijn misschien onwetend maar was je dat zelf niet ook ooit? Dat is nog geen rede om ze te beledigen. Het is niet de methode, om de boodschap van de rede te verkondigen, door hun geloof als achterlijk voor te stellen. Ook al is dat waar.

“Sta op en wandel” en gebruik uw verlichte rede ook om na te denken hoe je het beste met mensen omgaat. Zelfs met andere verlichte mensen. Dat is wat ik vandaag wil zeggen. En verder wens ik u een aangenaam avondmaal. Met spekjes en zo.

Nu hier gepubliceerd vanwege het zien van

 

Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld

Reading Dennett

I am reading Daniel Dennett’s new book “Intuition Pumps and Other Tools for Thinking“. I think the main question in all of his writing, is: what is the “I” that is reading and how is it doing that and other things I’s usually do?

Reading is one of the most complex and problematic processes the I can be involved in. An excellent possibility to see what his answer is. Of course that’s only my interpretation of it.

The fundamentals of Dennett’s philosophical universe are:

  1. Materialism. In this book also formulated as “there is no wondertissue”: Everything finally has to be explained as material processes. There is no place for god, souls, ghosts, funny “quantumleaps” or intelligence from outer space.
  2. Determinism. This follows directly from (1). Nevertheless it should be noted as a separate and important point.
  3. Evolution. Especially in the development of culture and memes and the development of thought and the subject.
  4. The “I” is not a material part of the brain that can be isolated. It cannot be a theater somewhere in the center where a homunculus watches the inputs and sends out its responses. It is the systemic result or effect of deterministic processes running all over in the brain.
  5. For each and every “I” there is some faculty called “free will” that produces decisions about what to do. For this “I” (and its social environment) the outcome could have been otherwise. The “I” is accountable for its decisions. The fact that all the known and unknown (as seen from the standpoint of “I”) factors that lead up to a choice are determined processes (as in (2)) and thus the decision itself is too, is called compatibilism. For an omniscient world there can be no free will. For an individual with restricted knowledge there can be. An omniscient world (or individual) is impossible by definition. Lees verder
Geplaatst in Geen categorie | Reageren uitgeschakeld